Garantii ja tagastamine

Tonro.ee kauba tagastamine ja garantiid

Ostjal on õigus taganeda sidevahendi teel sõlmitud ostu-müügi või teenuse osutamise lepingust, teavitades sellest müüjat või teenuse osutajat kirjalikult neljateistkümne kalendripäeva jooksul alates kauba üleandmise kuupäevast, kui kirjalikult ei ole kokku lepitud teisiti. Kaupade tagastamisel tuleb järgida järgmisi tingimusi:

 • Tagastatav toode peab olema originaalpakendis, puhas ja töökorras (toote kontrollimiseks võib pitserteibi läbi lõigata);
 • Kaup peab olema Ostja poolt kahjustamata;
 • Kaup ei tohi olla kaotanud oma kaubanduslikku välimust (terved etiketid, kaitsekiled peal jne) (see ei kehti ebakvaliteetsete kaupade tagastamisel);
 • Tagastav kaup peab olema samasuguses seisukorras, nagu Ostja selle sai;
 • Kvaliteetsed kütteseadmed, mis on kokku pandud või mida on proovitud kokku panna, ei kuulu tagastamisele;
 • Ebakvaliteetsete kaupade tagastamine;
 • Kui kauba tagastamise põhjuseks on ebapiisav kvaliteet, oleme kohustatud asendama vigase kauba omal kulul kvaliteetse kauba vastu või kui me ei saa pakkuda asendust, tagastama kauba eest makstud raha. 
 • Kui Teile on tarnitud tellitust teistsugune toode, oleme kohustatud omal kulul asendama toote Ostja poolt tellitud tootega või kui me ei saa pakkuda asendust, võtma vastu toote tagastuse, katma saatmiskulud ja tagastama Ostjale toote eest tasutud raha. Müüja tellib Ostjale kullerteenuse samale aadressile, kuhu kaup esialgu tarniti, et kaup peale võetaks ja Müüja lattu tagastataks, ning Ostja kohustub selle kullerile üle andma.
 • Kohustume tagastama raha 14 kalendripäeva jooksul, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Raha tagastatakse ülekandega kliendi määratud pangakontole.
 • Nõuetekohase kvaliteediga kaupade tagastamine
 • Kvaliteetse kauba tagastamine (Ostjale ei meeldi kauba kuju, suurus, värvus, mudel või komplektsus) toimub vastavalt võlaõigusseaduse §-dele 53, 56 ja teistele asjassepuutuvatele paragrahvidele.

Ostja peab tagastava kauba füüsiliselt toimetama Müüja poolt märgitud aadressile või saatma kauba omal kulul Müüja poolt märgitud aadressile.

Kohustume tagastama raha 14 kalendripäeva jooksul, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Raha tagastatakse ülekandega kliendi määratud pangakontole.

24-kuuline kvaliteedigarantii

Kõikide tonro.ee kaupluses müüdavate kaupade põhiomadused on märgitud iga toote juures olevas tootekirjelduses. Kõikidele tonro.ee kaupluses müüdavatele kaupadele kehtib tootjagarantii vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

Garantii tingimused:

 • Toodet on kasutatud ettenähtud otstarbel ja hooldatud vastavalt kasutusjuhendile.
 • Garantii hõlmab kauba kvaliteedivigasid, mis on põhjustatud tootja süüst ja müüja poolsest transpordist.
 • Tagastatav toode peab olema originaalpakendis ja heas seisukorras;

Ostja kaotab õiguse tasuta garantiihooldusele järgmistel juhtudel:

 • Kaup sai kahjustada ostja süü tõttu;
 • Ostja ei ole järginud toote kasutamise ja hooldamise eeskirju;
 • Kaup sai kahjustada vääramatu jõu tõttu.

Kui märkate toote kasutamise käigus defekti, andke sellest teada veebilehel tonro.ee märgitud kontaktidel. UAB NP Grupė parandab, täiendab või asendab garantiiaja jooksul tuvastatud kvantitatiivsed või kvalitatiivsed kõrvalekalded omal kulul. UAB NP Grupė kohustub kõrvaldama toote puuduse mõistliku aja jooksul alates pretensiooni registreerimisest ettevõttes.

Juhul, kui märkate pärast toote soetamist, et see on defektne, on Teil õigus see meile tagastada neljateistkümne kalendripäeva jooksul alates Teile üleandmise päevast. Sellisel juhul asendatakse defektne toode tasuta kvaliteetse tootega. Kui ettevõttel ei ole võimalik toodet uuega asendada, tagastatakse Teile tasutud raha. Ebakvaliteetsed kaubad asendatakse või tagastatakse vastavalt võlaõigusseaduse §-dele 218, 223 ja teistele asjassepuutuvatele paragrahvidele.

Kui märkate tootel garantiiaja jooksul varjatud defekte, siis palun pildistage need üles ja saatke need viivitamatult tonro.ee e-poe kontaktides märgitud e-posti aadressile. Seejärel määrab kauba tootja kindlaks, kas defekt kuulub garantii alla, st kas tegemist on tootmisveaga. Teavitame teid viivitamatult tootja otsusest Teie poolt märgitud kontaktide kaudu. Pange tähele, et:

 • Tootja garantii ei kehti loomulikult kuluvatele osadele.
 • Juhul, kui kauba tagastamise põhjuseks on puudulik kvaliteet, oleme kohustatud asendama vigase kauba omal kulul nõuetekohase kvaliteediga kaubaga või tagastama kauba eest tasutud raha.